Naslovna strana  

 Tender br.

 Naziv Tendera

 Objavljen

 Otvaranje ponuda

01/10

Poziv br. 01/11, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na građenju Obilaznice Žabljaka

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 21.01.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 22.01.2011. godine

 

18.02.2011.

02/10

Poziv br. 02/11, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji klizišta na magistralnom putu M-2 Podgorica –Ribarevina, km 1024+850 (ispred tunela 17)

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 21.01.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 22.01.2011. godine

21.02.2011.

03/10

Poziv br. 03/11, za izbor najpovoljnije ponude po partijama za:


Partija br. 1

Izvođenje  građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na sanaciji (adaptaciji)  mosta "Bijela crkva 2"na km 1153 +080  magistralnog puta M-2, dionica: Rožaje – Špiljani

Partija br. 2

 Izvođenje  građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na sanaciji (adaptaciji)  mosta "Ajkunića“  na km 1154 + 047 magistralnog puta M-2, dionica: Rožaje - Špiljani

 

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 21.01.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 22.01.2011. godine

23.02.2011.

04/11

Poziv br. 04/11, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih, hidrotehničkih   i elektromontažnih radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 Petrovac-Barod km  18+200 do km 20+200 (Bulevar Bar)

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 4.02.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 5.02.2011. godine

03.03.2011.

05/11

Poziv br. 05/11, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na  rehabilitaciji - investicionom održavanju  magistralnih i regionalnih  puteva u Crnoj Gori  po partijama:
Partija 1. M-2 Petrovac - Podgorica (na dužini od 1 600 m´)
Partija 2. M-2 Podgorica - Ribarevina  (na dužini od 6 220 m´)
Partija 3. M-2.3 Podgorica - Cetinje (na dužini od 1 300 m´)
Partija 4. R-19  Bioče - Mateševo (na dužini od 1 000 m´)
Partija 5. M-18 Plužine - Nikšić - Danilovgrad (na dužini od 3 000 m´)
Partija 6. M-6  Nikšić-Vilusi -Ilino brdo (na dužini od 2535 m')
Partija 7. R-5   Boan -Šavnik- Nikšić (na dužini od 1 000  m')
Partija 8. R-12 Vilusi -Deleuša (na dužini od 1000  m')
Partija 9. M-8 Pljevlja - Mihajlovica - granica sa Srbijom (na dužini od 2000 m')
Partija 10. R-4  Pljevlja - Đ. Tara (na dužini od 2000 m')
Partija 11.  R-4  Đ. Tara - Mojkovac (na dužini od 600 m')
Partija 12. R-5  Đ. Tara - Žabljak (na dužini od 2000 m')
Partija 13. M-2 Ribarevina - Špiljani (na dužini od 5 740 m')
Partija 14. R-9 Murino - Plav - Gusinje (na dužini od 900 m')
Partija 15. R-20 Berane -Trpezi-Kalače (na dužini od 1 560 m')
Partija 16. M-21Barski Most - Ribarevina (na dužini od 2 000 m')
Partija 17. M-2 Debeli Brijeg - Kotor (na dužini od 1880 m')
Partija 18. M-2  Lepetani - Petrovac (na dužini od 1620 m')
Partija 19. M-2.3 Cetinje - Budva (na dužini od 2560 m')
Partija 20. M-2.4 Petrovac - Bar - Ulcinj (na dužini od 1215 m')
Partija 21. M-2.4 Ulcinj - Sukobin  (na dužini od 1800 m')

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 4.02.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 5.02.2011. godine

04.03.2011.

06/11

Poziv br. 06/11, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na sanaciji  klizišta“Sveti Stefan“ na km 914+950  magistralnog puta M-2,  Budva – Petrovac

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 10.02.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 11.02.2011. godine

9.03.2011.

07/11

Poziv br. 07/11, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnog nadzoranad izvođenjem građevinskih i elektromontažnih radova na građenjuObilaznice Žabljaka

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 14.02.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 15.02.2011. godine

14.03.2011.

08/11

Poziv br. 08/11, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem:

  • Građevinskih, hidrotehničkih   i elektromontažnih radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 Petrovac-Barod km  18+200 do km 20+200 (Bulevar Bar)
  • Građevinskih radova na sanaciji  klizišta“Sveti Stefan“ na km 914+950,  magistralnog puta M-2,  Budva – Petrovac.

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 15.02.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 16.02.2011. godine

16.03.2011.

05/11

Amandman br. 1 na Poziv br. 05/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude  za izvođenje radova na  rehabilitaciji - investicionom održavanju  magistralnih i regionalnih  puteva u Crnoj Gori  po partijama

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 18.02.2011. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 19.02.2011. godine