Naslovna strana  

 Tender br.

 Naziv Tendera

 Objavljen

 Otvaranje ponuda

01/09

Poziv br. 01/09, za izbor najpovoljnije ponude  za  izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica – Cetinje – Budva, po partijama:
Partija 1 - dionica «Kamenica», l=1.05 km, (km 11+450 - km 12+500)
Partija 2 - dionica «Meterizi», l=3.10 km, (km 17+100 - km 20+200)
Partija 3 - dionica «Brajići», l=1.60 km, (km 44+100 - km 45+700)
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu  dana 12.11.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 13.01.2009.godine

 

11.02.2009.

02/09

Poziv br. 02/09, za izbor najpovoljnije ponude  za  izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta Nikšić - Podgorica, po partijama:
Partija 1: dionica "Paprati", l=2.70 km (km 90+200 - km 92+900)
Partija 2: dionica "Bogetići", l=1.70 km (km 93+900 - km 95+600)
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu  dana 12.11.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 13.01.2009.godine

 

11.02.2009.

03/09

Poziv br. 03/09, za izbor najpovoljnije ponude  za izradu Idejnog i Glavnog projekta mosta na Port Mileni u Ulcinju
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 16.01.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 17.01.2009.godine

13.02.2009.

04/09

Poziv br. 04/09, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnog nadzora u toku izvođenja radova, po partijama:
PARTIJA 1 – Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Cetinje - Budva
- Dionica «KAMENICA», L=1.05 km, (km 11+450 - km 12+500)
- Dionica «METERIZI», L=3.10 km, (km 17+100 - km 20+200)
- Dionica «BRAJIĆI», L=1.60 km, (km 44+100 - km 45+700)
PARTIJA 2 – Rekonstrukcija magistralnog puta Nikšić – Podgorica
- Dionica "PAPRATI", L=2.70 KM (km 90+200 - km 92+900)
- Dionica "BOGETIĆI", L=1.70 KM (km 93+900 - km 95+600)
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 16.01.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 17.01.2009.godine

16. 02.2009.

05/09

Poziv br. 05/09, za izbor najpovoljnije ponude za izradu Generalnog i Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-18, dionica: raskrsnica Bralenovica – Petlja – Benzinska pumpa „Euro Petrol“.
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 20.01.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 21.01.2009.godine

19.02.2009.

06/09

Poziv br. 06/09, za izbor najpovoljnije ponude za  izvođenje radova na rehabilitaciji – investicionom održavanju regionalnog puta R-6 Gornje Polje – Krstac, granica BiH na  potezu od km 33+150 do km 39+250.
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 21.01.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 22.01.2009.godine

23.02.2009.

07/09

Poziv br. 07/09, za izbor najpovoljnije ponude za  izvođenje radova na sanaciji nestabilne kosine na magistralnom putu M-9 Andrijevica – Murino, lokalitet „Sućeska“, km 51+100.
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 05.02.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 06.02.2009.godine

04.03.2009.

08/09

Poziv br. 08/09, za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta sanacije kosine na magistralnom putu M-2 Kolašin-Mojkovac, lokalitet „Šuškovina“ – Podbišće.
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 11.03.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 12.03.2009.godine

07.04.2009.

09/09

Poziv br. 09/09, za izbor najpovoljnije ponude za  izvođenje radova na rehabilitaciji – investicionom održavanju magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori po partijama:

Partija 1.  M-2   Podgorica – Ribarevina  (na ukupnoj dužini od 2.250 m´)
Partija 2.  M-18 Danilovgrad - Podgorica (na ukupnoj dužini od 1.400 m´)
Partija 3.  R-19  Bioče – Mateševo (na ukupnoj dužini od 1.600 m´)
Partija 4.  M-18 Plužine – Nikšić – Danilovgrad (na ukupnoj dužini od 3 336 m´)
Partija 5.  M-6  Nikšić – Klobuk (na ukupnoj dužini od 1.200 m')
Partija 6.  R-5  Nikšić – Šavnik - Boan (na ukupnoj dužini od 1 200 m')
Partija 7.  R-12 Vilusi – Deleuša (na ukupnoj dužini od 750  m')
Partija 8.  R-15  Riđani – Čevo (na ukupnoj dužini od 800 m')
Partija 9.  M-8  Gradac – Pljevlja (na ukupnoj dužini od 850 m')
Partija 10. R-4  Đ. Tara – Mojkovac (na ukupnoj dužini od 3.180 m')
Partija 11. R-4  Pljevlja – Đ. Tara (na ukupnoj dužini od 5.179 m')
Partija 12. R-3  Pljevlja – Metaljka (na ukupnoj dužini od 1.722 m')
Partija 13. R-5  Đ. Tara – Žabljak (na ukupnoj dužini od 2.075 m')
Partija 14. M-2 Ribarevina – Špiljani (na ukupnoj dužini od 2.250 m')
Partija 15. M-21Barski Most – Ribarevina (na ukupnoj dužini od 2.000 m')
Partija 16. M-9 Kolašin – Mateševo – Andrijevica – Murino – Bjeluha (na ukupnoj dužini od 550 m')
Partija 17. R-9 Murino – Plav – Gusinje (na ukupnoj dužini od 1.400 m')
Partija 18. R-20 Berane – Trpezi – Kalače (na ukupnoj dužini od 950 m')
Partija 19. M-2 Debeli Brijeg – Kamenari – Kotor (na ukupnoj dužini od 1.800 m')
Partija 20. M-2 Lepetani – Petrovac (na ukupnoj dužini od 600 m')
Partija 21. M-2.4 Petrovac – Bar – Ulcinj (na ukupnoj dužini od 550 m')
Partija 22. M-2.3 Cetinje – Budva (na ukupnoj dužini od 1.100 m')
Partija 23. M-2.4 Ulcinj – Sukobin (na ukupnoj dužini od 1.900 m')
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 25.03.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 26.03.2009.godine

21.04.2009.

10/09

Poziv br. 10/09, za izbor najpovoljnije ponude  za  izvođenje radova na rekonstrukciji mosta na putu Brezovik – Vidrovan, km 4+239  
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 21.04.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 22.04.2009.godine 19.05.2009.

11/09

Poziv br. 11/09, za izbor najpovoljnije ponude  za  izvođenje radova na sanaciji klizišta „Pental“ na regionalnom putu R10 Slijepač Most – Trlica, dionica: Slijepač Most – Kovren, km 21+150
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 27.04.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 28.04.2009.godine

26.05.2009.

12/09

Poziv br. 12/09, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji dionice puta Jasenovo Polje – tunel „Vojnik“ – Kruševice
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 12.05.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 13.05.2009.godine

09.06.2009.

14/09

Poziv br. 14/09, za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za nivo generalnog i glavnog projekta rekonstrukcije puta Berane- Kolašin, dionica: Berane-Lubnica (l ? 10 km)
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.vlada.cg.yu dana 10.09.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 08.09.2009.godine i Amandman dana 11.09.2009. godine

07.10.2009.

16/09

Poziv br. 16/09, za izbor najpovoljnije ponude za štampanje dozvola za međunarodni prevoz putnika i tereta
Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.gov.me dana 25.09.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 26.09.2009.godine

22.10.2009.

15/09

Poziv br. 15/09, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za period od 2010-2015. godine po partijama Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.gov.me dana 06.10.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 06.10.2009.godine

12.11.2009.

15/09

Amandman br. 1 na Poziv br. 15/09 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za period od 2010-2015. godine po partijama Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.gov.me dana 26.10.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 27.10.2009.godine

 

15/09

Amandman br. 2 na Poziv br. 15/09 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za period od 2010-2015. godine po partijama Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.gov.me dana 29.10.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 30.10.2009.godine

 

15/09

Amandman br. 3 na Poziv br. 15/09 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za period od 2010-2015. godine po partijama Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.gov.me dana 06.11.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 07.11.2009.godine

 

15/09

Amandman br. 4 na Poziv br. 15/09 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za period od 2010-2015. godine po partijama Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.gov.me dana 09.11.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 10.11.2009.godine

 

17/09

Poziv br. 17/09, za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za nivo generalnog i glavnog projekta rekonstrukcije puta Berane- Kolašin, dionica: Berane-Lubnica (l ? 10 km) Preuzmi dokument>>

Objavljen  na sajtu DJN www.djn.gov.me dana 16.11.2009.godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 17.11.2009.godine

15.12.2009.