Naslovna strana  

 Tender br.

 Naziv Tendera

 Objavljen

 Otvaranje ponuda

01/10

Poziv br. 01/10, za izbor najpovoljnije ponude  za izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izmještanju dalekovoda na dionici Šavnik-Grabovica Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 15.01.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 16.01.2010. godine

15.02.2010.

05/10

Poziv br. 05/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji mosta ”Bijela Crkva 1” na km 1151+850, na magistralnom putu M-2 Ribarevina - Rožaje - Špiljani Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 28.01.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 29.01.2010. godine

24.02.2010.

06/10

Poziv br. 06/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji puta Jasenovo Polje – Šavnik, dionica Kruševice – Šavnik, L ~ 15km Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 28.01.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 29.01.2010. godine

26.02.2010.

03/10

Poziv br. 03/10, za izbor najpovoljnije ponude  za  izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji raskrsnice magistralnog puta M2 na stacionaži km 888+100, lokalnog puta za Krtole i regionalnog puta za tunel Vrmac (Krtolska raskrsnica) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 1.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 2.02.2010. godine

1.03.2010.

02/10

Poziv br. 02/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji  (izgradnji treće trake) magistralnog puta M2.3 Podgorica - Cetinje - Budva, dionica «Kokoti» od km 3+650 do km 7+300, L=3.65 km Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 3.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 4.02.2010. godine

3.03.2010.

01/10

Amandman br. 1 na Poziv br. 01/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude  za izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izmještanju dalekovoda na dionici Šavnik-Grabovica Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 5.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 6.02.2010. godine

 

07/10

Poziv br. 07/10, za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i izvođenje građevinskih radova na sanaciji kamenog zida na putnom pravcu Kotor–Lepetani, lokalitet Stoliv,  stacionaža km 39 +450
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 5.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 6.02.2010. godine

09.03.2010.

08/10

Poziv br. 08/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na  rehabilitaciji - investicionom održavanju magistralnih i regionalnih  puteva u Crnoj Gori, po partijama:
Partija 1.  M-2 Podgorica – Ribarevina  (na dužini od 6 900 m´)
Partija 2.  M-2 Petrovac – Podgorica (na dužini od 1 100 m´)
Partija 3.  R-19  Bioče – Mateševo (na dužini od 1 000 m´)
Partija 4.  M-18 Plužine – Nikšić – Danilovgrad (na dužini od 4 990 m´)
Partija 5.  M-6  Nikšić – Klobuk (na dužini od 4 630 m')
Partija 6.  R-12 Vilusi – Deleuša (na dužini od 850  m')
Partija 7.  R-6  Gornje Polje – granica BiH (na dužini od 850 m')
Partija 8.  M-8 Pljevlja – Mihajlovica (na dužini od 850 m')
Partija 9.  R-4  Đ. Tara - Mojkovac (na dužini od 3 050 m')
Partija 10. R-4  Pljevlja – Đ. Tara (na dužini od 3 334 m')
Partija 11. R-5  Đ. Tara – Žabljak (na dužini od 1 650 m')
Partija 12. M-2 Ribarevina – Špiljani (na dužini od 4 650 m')
Partija 13. M-21Barski Most – Ribarevina (na dužini od 2 850 m')
Partija 14. M-9 Kolašin – Mateševo – Andrijevica – Murino – Bjeluha (na dužini od 2050 m')
Partija 15. R-9 Murino – Plav – Gusinje (na dužini od 500 m')
Partija 16. R-8 Rožaje - Kula (na dužini od 1 950 m')
Partija 17. M-2 Debeli Brijeg – Kamenari – Kotor (na dužini od 1 040 m')
Partija 18. M-2  Lepetani – Petrovac (na dužini od 850 m')
Partija 19. M-2.3 Cetinje – Budva (na dužini od 600 m')
          Partija 20. M-2 Kotor – Lepetani (na dužini od 3 600 m')
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 5.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 6.02.2010. godine

05.03.2010.

04/10

Poziv br. 04/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih  puteva u Crnoj Gori za period od 2010. do 2014. godine po partijama:
Partija 1. M-2 PETROVAC - PODGORICA (l = 54.500 km)
Partija 2. M-2 PODGORICA - RIBAREVINA (l = 112.375 km)
Partija 3. M-2.3 PODGORICA - CETINJE (l = 30.783 km)
Partija 4. M-18 DANILOVGRAD - PODGORICA (l = 19.790 km)
Partija 5. M-18 PODGORICA - BOZAJ ( l = 23.651 km)
Partija 6. R-16 VIRPAZAR - OSTROS (l = 34.030 km)
Partija 7. R-18 MIOSKA - SEMOLJ - BOAN (l = 41.500 km)
Partija 8. R-19 BIOCE - MATESEVO (l = 50.720 km)
Partija 9. M-18 DANILOVGRAD - ŠĆEPAN POLJE (l = 115.000km)
Partija 10. M-6 NIKŠIĆ - VILUSI - KLOBUK (l = 37.300 km)
Partija 11. R-5 NIKŠIĆ - ŠAVNIK - BOAN (l = 62.000 km)
Partija 12. M - JASENOVO POLJE - KRUSEVICE ( l= 13.000 km)
Partija 13. R-6 GORNJE POLJE - GRANICA BIH (l = 44.500 km)
Partija 14. R-11 VILUSI - OSJEČENICA (l = 7.160 km)         
Partija 15. R-12 VILUSI - DELEUŠA (l = 21.300 km)
Partija 16. R-14 PLUŽINE - VIRAK (l = 48.700 km)
Partija 17. R-15 i  R-23 RIĐANI - ČEVO - DANILOVGRAD (l = 60.500km)
Partija 18. M-8 PLJEVLJA - MIHAJLOVICA - GR.SRBIJE (l = 16.810km)
Partija 19. M-8 GRADAC - PLJEVLJA (l = 25.000 km)
Partija 20. R-4 Đ.TARA - MOJKOVAC (l = 46.200 km)
Partija 21. R-4 PLJEVLJA - Đ.TARA (l = 38.278 km)
Partija 22. R-5 Đ.TARA - ŽABLJAK (l = 22.392 km)
Partija 23. R-3 PLJEVLJA - METALJKA (l = 40.000 km)
Partija 24. R-3 DAJEVIĆA  HAN - ČEMERNO (l = 10.360 km)
Partija 25. R-10  SLIJEPAČ MOST - TRLICA (l  = 65.510 km)
Partija 26. R-21 GRADAC - POROS - ŠULA (l = 10.667 km)
Partija 27. R-5  ŽABLJAK - TUŠINA (l = 28 km)
Partija 28. M - ŠAVNIK - ŽABLJAK (l  = 26.000 km)
Partija 29. M-2 RIBAREVINA - ŠPILJANI (l = 80.200 km)
Partija 30. M-2.1 BARSKI MOST - RIBAREVINA (l = 22.250 km)
Partija 31. M-9 KOLAŠIN-MATEŠEVO-ANDRIJEVICA-MURINO-
BJELUHA (l = 96.523 km)
Partija 32. R-2 BERANE - ANDRIJEVICA (l = 15.978 km)
Partija 33. R-7 MOST  ZELENI - VUČA (l = 28.400 km)
Partija 34. R-8 ROŽAJE - KULA - STUBICA (l = 23.000 km)
Partija 35. R-9 MURINO - PLAV - GUSINJE (l = 20.165 km)
Partija 36. R-20  BERANE - STJENICE - KALAČE (l= 36.080 km)
Partija 37. M-2 DEBELI BRIJEG - KAMENARI - KOTOR (l = 54.664 km)
Partija 38. M-2  KOTOR - LEPETANI (l = 12.000 km)
Partija 39. M-2 LEPETANI - PETROVAC (l = 44.900 km)
Partija 40. M-2.3  CETINJE - BUDVA (l = 27.900 km)
Partija 41. M-2.4  PETROVAC - BAR - ULCINJ (l = 46.889 km)
Partija 42. M-2.4  ULCINJ - SUKOBIN (l = 24.189 km)
Partija 43. R-1 CETINJE - NJEGUŠI - TROICA (l = 39.870 km)
Partija 44. R-1 KOTOR - RADANOVIĆI ( l = 9.140 km)
Partija 45. R-11 RISAN - GRAHOVO - OSJEČENICA (l = 36.040 km)
Partija 46. R-13 CETINJE - LOVĆEN (l = 20.025 km)
Partija 47. R-15 ČEKANJE - ČEVO (l = 20.000 km)
Partija 48. R-16 OSTROS - VLADIMIR (l = 17.184 km)
Partija 49. R-17 ULCINJ - ADA (l = 13.993 km)
Partija 50. R-22 KOTOR- TUNEL "VRMAC" - RADANOVIĆI (l = 3.654
km)
Partija 51. R-23 RESNA - GRAHOVO - NUDO (l = 53.200 km)   
Partija 52. LIPCI - GRAHOVO - OSJEČENICA (l = 33.500 km)   

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 15.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 16.02.2010. godine

15.03.2010.

03/10

Amandman br. 1 na Poziv br. 03/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude  za  izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji raskrsnice magistralnog puta M2 na stacionaži km 888+100, lokalnog puta za Krtole i regionalnog puta za tunel Vrmac (Krtolska raskrsnica)

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 15.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 16.02.2010. godine

 

09/10

Poziv br. 09/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji (izgradnji treće trake) magistralnog puta M2.3 Podgorica – Cetinje – Budva, dionica »Kokoti»
(od km 3+650 do km 7+300, L=3,65 km)

Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 17.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 18.02.2010. godine

17.03.2010.

10/10

Poziv br. 10/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na sanaciji potpornih zidova na dionici  magistralnog puta M-2 Podgorica  - Kolašin, lokalitet  Crkvine (km 1037+900)
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 25.02.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 26.02.2010. godine

23.03.2010.

11/10

Poziv br. 11/10, za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i izvođenje građevinskih radova na sanaciji klizišta na magistralnom putuM.18 km 104+600, lokalitet Zagorak
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 4.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 5.03.2010. godine

01.04.2010.

12/10

Poziv br. 12/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji mosta preko kanala Port Milena u Ulcinju
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 5.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 6.03.2010. godine

09.04.2010.

13/10

Poziv br. 13/10, za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za nivo Generalnog i Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-2.4 Ulcinj- Krute-Vladimir-Sukobin, dionica: Krute-Vladimir-Sukobin (km 60+240 - km 71+786)
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 11.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 12.03.2010. godine

07.04.2010.

17/10

Poziv br. 17/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na sanaciji klizišta na magistralnom putuM.2 u Herceg Novom na km 863+750
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 12.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 13.03.2010. godine

12.04.2010.

10/10

Amandman br. 1 na Poziv br. 10/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na sanaciji potpornih zidova na dionici  magistralnog puta M-2 Podgorica  - Kolašin, lokalitet  Crkvine (km 1037+900)
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 16.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 17.03.2010. godine

 

15/10

Poziv br. 15/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji mosta preko kanala Port Milena u Ulcinju
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 17.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 18.03.2010. godine

14.04.2010.

16/10

Poziv br. 16/10, za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za nivo Generalnog i Glavnog  projekta rekonstrukcije puta Gusinje – Grnčar (granica sa Albanijom) (l ? 5.50 km)
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 17.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 18.03.2010. godine

19.04.2010.

19/10

Poziv br. 19/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na sanaciji konzola na potpornim  zidovima  na dionici  magistralnog puta M-2  Berane  - Špiljane (km 1110+350- km 1167+800)
Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 17.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 18.03.2010. godine

16.04.2010.

14/10

Poziv br. 14/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji klizišta na magistralnom putu M-21 Ribarevina – Barski most, lokalitet „Dobrakovo“, km 131+750 – 132+000 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 19.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 20.03.2010. godine

21.04.2010.

21/10

Poziv br. 21/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji raskrsnice  magistralnog puta M2 na stacionaži km 888+100,  lokalnog  puta za Krtole i regionalnog puta za tunel Vrmac (Krtolska raskrsnica) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 25.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 26.03.2010. godine

23.04.2010.

18/10

Poziv br. 18/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje usluga revizije Glavnog projekta rekonstrukcije puta Berane-Kolašin, dionica Berane-Lubnice Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 25.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 26.03.2010. godine

26.04.2010.

20/10

Poziv br. 20/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnognad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji klizišta na magistralnom putu M-21 Ribarevina-Barski Most, lokalitet „Dobrakovo“, km 131+750 – 132+000 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 26.03.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 27.03.2010. godine

28.04.2010.

22/10

Poziv br. 22/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje usluga revizije Generalnog i Glavnog projekta  rekonstrukcije magistralnog puta Ulcinj-Krute-Vladimir-Sukobin, dionica: Krute-Vladimir – Sukobin (l~11.5km) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 27.04.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 28.04.2010. godine

25.05.2010.

23/10

Poziv br. 23/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na gornjem stroju puta Kosanica-Glibaći-Bobovo, dionica Kosanica-Glibaći (l~9.5km) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 10.05.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 11.05.2010. godine

08.06.2010.

24/10

Poziv br. 24/10, za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i  izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-10, dionica Tomaševo - Pavino Polje od km 11+040 do  km 22+380 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 14.05.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 15.05.2010. godine

14.06.2010.

25/10

Poziv br. 25/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji poletno – sletne staze sportskog aerodroma «Kapino Polje» u Nikšiću Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 14.05.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 15.05.2010. godine

10.06.2010.

26/10

Poziv br. 26/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji puta  M-18 dionica: raskrsnica "Bralenovica"- Petlja - benzinska pumpa "Euro petrol" (rekonstrukcija raskrsnice Danilovgrad) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 17.05.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 18.05.2010. godine

16.06.2010.

24/10

Amandman br. 1 na Poziv br. 24/10 na otvoreni postupak javne nabavke za za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i  izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-10, dionica Tomaševo - Pavino Polje od km 11+040 do  km 22+380 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 17.05.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 18.05.2010. godine

 

27/10

Poziv br. 27/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji (adaptaciji) puta Berane – Kolašin, dionica Kolašin – Jezerine l=7 km Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 19.05.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 20.05.2010. godine

18.06.2010.

28/10

Poziv br. 28/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji  podvožnjaka (pješačkog tunela) na magistralnom putu M-2 Rožaje –Ribarići  od km 1147 + 070 do km 1147+555 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 20.05.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 21.05.2010. godine

22.06.2010.

29/10

Poziv br. 29/10, za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i izvođenje građevinskih radova na  rekonstrukciji (adaptaciji)  puta Boan-Bukovica, dionica Tušina-Bukovica (l~11km) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 24.05.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 25.05.2010. godine

24.06.2010.

30/10

Poziv br. 30/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnognad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji magistralnog puta  M-18 dionica: Raskrsnica "Bralenovica"- Petlja - benzinska pumpa "Euro petrol" (raskrsnica Danilovgrad) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 1.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 2.06.2010. godine

1.07.2010.

31/10

Poziv br. 31/10, za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji puta Murino - Čakor od km 75+250 do km 85+250 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 4.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 5.06.2010. godine

5.07.2010.

23/10

Amandman br. 1 na Poziv br. 23/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na gornjem stroju puta Kosanica-Glibaći-Bobovo, dionica Kosanica-Glibaći (l~9.5km) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 4.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 5.06.2010. godine

 

24/10

Amandman br. 2 na Poziv br. 24/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i  izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-10, dionica Tomaševo - Pavino Polje od km 11+040 do  km 22+380 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 4.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 5.06.2010. godine

 

25/10

Amandman br. 1 na Poziv br. 25/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji poletno – sletne staze sportskog aerodroma «Kapino Polje» u Nikšiću Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 4.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 5.06.2010. godine

 

26/10

Amandman br. 1 na Poziv br. 26/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji puta  M-18 dionica: raskrsnica "Bralenovica"- Petlja - benzinska pumpa "Euro petrol" (rekonstrukcija raskrsnice Danilovgrad) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 10.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 11.06.2010. godine

 

32/10

Poziv br. 32/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnognad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-10, dionica: Tomaševo – Pavino Polje od km 11+040 do km 22+380 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 11.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 12.06.2010. godine

9.07.2010.

29/10

Amandman br. 1 na Poziv br. 29/10 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i izvođenje građevinskih radova na  rekonstrukciji (adaptaciji)  puta Boan-Bukovica, dionica Tušina-Bukovica (l~11km) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 15.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 16.06.2010. godine

 

33/10

Poziv br. 33/10, za izbor najpovoljnije ponude za izradu Generalnog i Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice “Ribarevina”  na magistralnom putu M-2, km 1089+875 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 18.06.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 19.06.2010. godine

16.07.2010.

34/10

Poziv br. 34/10, za izbor najpovoljnije ponude za  izradu Generalnog i Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice “Ribarevina”  na magistralnom putu M-2 na km 1089+875 Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 6.09.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 7.09.2010. godine

5.10.2010.

36/10

Poziv br. 36/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na izgradnji novog mosta na km 20+300 magistralnog puta M9, Kolašin-Andrijevica-Čakor, dionica Mateševo-Andrijevica Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 9.09.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 10.09.2010. godine

8.10.2010.

37/10

Poziv br. 37/10, za izbor najpovoljnije ponude za grafičku pripremu, izradu matrica i štampanje  dozvola, licenci i izvoda licence za međunarodni  prevoz putnika i tereta Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 14.09.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 15.09.2010. godine

14.10.2010.

38/10

Poziv br. 38/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji magistralnog puta  M-18 dionica: Raskrsnica "Bralenovica"- Petlja - benzinska pumpa "Euro petrol" Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 5.10.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 6.10.2010. godine

3.11.2010.

39/10

Poziv br. 39/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na zaštiti trupa magistralnog puta M2, dionica Ribarevina – Berane,  km 1110,nizvodno od mosta „Skakavac“ Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 8.10.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 9.10.2010. godine

5.11.2010.

40/10

Poziv br. 40/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji magistralnog puta  M-18, Tuzi –Božaj,dionica: km 150 + 033 -  km 158 + 809, (L =  8,776 km) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 2.11.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 3.11.2010. godine

1.12.2010.

41/10

Poziv br. 41/10, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na zaštiti trupaputa na pravcu Andrijevica- Berane,  km 9+700, lokalitet Trepča Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 5.11.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 6.11.2010. godine

3.12.2010.

42/10

Poziv br. 42/10, za izbor najpovoljnije ponude za vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova  na rekonstrukciji magistralnog puta M-18, Tuzi – Božaj, dionica: km 150 + 033 -  km 158 + 809, (L =  8,776 km) Preuzmi dokument>>

Objavljen na sajtu DJN www.djn.gov.me
dana 10.11.2010. godine, i u dnevnim novinama »POBJEDA« dana 11.11.2010. godine

9.12.2010.