Sektor drumskog saobraćaja    
 
  

- U Sektoru drumskog saobraćaja vrše se poslovi koji se odnose na izdavanje i ukidanje dozvola za prevoz putnika i tereta u međunarodnom prevozu, prevozu između država članica i međumjesnom unutrašnjem prevozu u drumskom saobraćaju; izdavanje i ukidanje licenci za javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju i pružanje usluga autobuskih stanica, razmjenu i dodjelu dozvola dobijenih za slobodni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju; kategorizaciju autobuskih stanica i glavnih autobuskih stajališta i teretnih stanica i ispunjenosti uslova za njihov rad; zabranu obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju stranom prevozniku na teritoriji Crne Gore; registraciju i ovjeru usklađenih i važećih redova vožnje u međumjesnom linijskom saobraćaju; ukidanje važećih redova vožnje u prevozu između država članica.

SPISAK DOKUMENTACIJE POTREBNA ZA LICENCU