Kontakt    
 
 


Uprava za saobraćaj

Direktor: Savo Parača

Tel: +382 20 655 095, 655 364
Fax: +382 20 655 359
E-mail:[email protected]

Adresa:
IV proleterske 19
81000 Podgorica
Crna Gora
PODGORICA WEATHER