Kontakt    
 
 


Direkcija za saobraćaj

Direktor: Savo Parača

Tel: +382 20 655 095, 655 364
Fax: +382 20 655 359
E-mail:direkcijazasaobracaj@dzs.gov.me

Jelica Bošković, ovlašćeno lice za saradnju sa NVO.

Kontakt: +382 20 655 364
E-mail:jelica.boskovic@dzs.gov.me

Adresa:
IV proleterske 19
81000 Podgorica
Crna Gora