Sektor za pripremu, građenje održavanje i zaštitu državnih puteva    
 
  

- U Sektoru za pripremu, gradjenje održavanje i zaštitu državnih puteva vrše se poslovi koji se odnose na: učestvovanje u planiranju i analiziranje održavanja i izgradnje državnih puteva, učestvovanje u izradi srednjoročnih programa i godišnjih planova održavanja i izgradnje državnih puteva, vođenje evidencije o nepokretnostima koje pripadaju državnim putevima; sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju državnih puteva, prijem izvedenih radova i pribavljanje odobrenja za građenje, prijem i predaju na korišćenje izgrađenih državnih puteva; učestvovanje u projektovanju, građenju i rekonstrukciji državnih  puteva i izradu ugovorne dokumentacije; pripremanje poziva za nadmetanje i zaključivanje ugovora za: izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova i zaključivanje ugovora za izgradnju, rekonstrukciju, redovno i investiciono održavanje državnih puteva; reviziju i tehničku kontrolu dokumentacije u skladu sa zakonom; kontrolu izvođenja radova na: izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti državnih puteva;

- U odsjeku za tehničku pripremu, građenje i rekonstrukciju državnih puteva vrše se poslovi koji se odnose na: učestvovanje u planiranju i analiziranje izgradnje i rekonstrukcije državnih puteva, učestvovanje u izradi srednjoročnih programa i godišnjih planova izgradnje i rekonstrukcije državnih puteva; zaključivanje ugovora za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva kao i njihovo redovno održavanje;  pripremu poziva na nadmetanje i zaključivanje ugovora za: izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva, zaključivanje ugovora za redovno i investiciono održavanje; sprovođenje postupka ustupanja radova za: izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju državnih puteva;  prijem izvedenih radova i pribavljanje odobrenja za građenje, prijem i predaju izgrađenih državnih puteva na korišćenje; stručnu kontrolu nad izvođenjem radova na građenju i rekonstrukciji državnih puteva; organizaciju i učestvovanje u izradi projektnih zadataka za projektovanje, građenje i rekonstrukciju državnih puteva, učestvovanje na izradi ugovorne dokumentacije za projektovanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu državnih puteva; reviziju i tehničku kontrolu dokumentacije u skladu sa zakonom; izradu izvještaja i informacija za  potrebe nadležnih organa;  izradu tehničkih uslova za projektovanje i građenje državnih puteva i objekata na njima; izradu prethodnih studija i studija opravdanosti za izgradnju i rekonstrukciju državnih puteva; arhiviranje tehničke dokumentacije za državne puteve  i drugi odgovarajući poslovi.

- U odsjeku za redovno i investiciono održavanje i zaštitu državnih puteva i vođenje baze podataka državnih puteva, vrše se poslovi koji se odnose na: stručnu kontrolu nad izvođenjem radova na održavanju i zaštiti državnih puteva; donošenje odgovarajućih planova za hitna postupanja, izradu izvještaja za potrebe nadležnih organa; učestvovanje  u izradi nacrta, uputstava za izvršavanje poslova na održavanju i zaštiti državnih puteva, kao i nacrta tehničkih uslova i normative, učestvovanje u izradi godišnjih i višegodišnjih programa radova na održavanju i zaštiti državnih puteva; pripremu poziva na nadmetanje i zaključivanje ugovora za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju i davanje obavještenja o stanju prohodnosti državnih puteva, prijem izvedenih radova i davanje državnih puteva na korišćenje, izrada baze putnih podataka, vođenje evidencije o nepokretnostima koje pripadaju državnom putu, arhiviranje tehničke dokumentacije i druge odgovarajuće poslove.