Zakoni    
 
 Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti

Pravilnik za sprovođenje hitnih nabavki

Državni putevi

Pravilnik za sprovođenje nabavki male vrijednosti

Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda

Pravilnik o naknadama za korišćenje put zemljišta

Pravilnik o postavljanju natpisa

Pravilnik o studiji opravdanosti

Pravilnik o vodenju građ. dnevnika

Zakon o državnim službenicima i namjestenicima

Zakon o eksproprijaciji

Zakon o izgradnji objekata

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o opstem upravnom postupku

Zakon o putevima

Zakon o upravnom sporu

Zakon o zaradama državnih službenika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika

Drumski saobraćaj

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

Pravilnik o posebnim uslovima za vozila

Licence

Pravilnik o sadržaju dokumentacije za dobijanje licence

Obrazloženje

Evidencije

Licenca za prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju

Licenca za prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju

Licence za autobuske i teretne stanice

Obrazac licence

Obrazloženje

Dozvole za slobodni prevoz

Pravilnik o obrascu dozvole za slob. prevoz putnički saob.

Obrazac dozvola

Dozvole linijski i tranzitni prevoz putnika

Prav. o obrascu dozvole za međ. i tranzitni prevoz putnika

Dozvola za tranzit

Dozvola za međunarodni linijski prevoz

Kategorizacija stanica

Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju stanica

Obrazloženje

Red vožnje

Pravilnik o obrascima reda vožnje

Obrazloženje

Putni list

Putni list - obrazac

Putni list

Evidencija

Obrazloženje

Putni nalog

Pravilnik o obrascu putnog naloga

Putni nalog za autobus i evidencija

Putni nalog za putnicko vozilo i evidencija

Putni nalog za teretno vozilo i evidencija

Evidencija kretanja vozila

Obrazloženje

Evidencija linija u posebnom linijskom saobraćaju

Pravilnik o sadž. i načinu vođenja evid. linija u pos. lin. saob.

Obrazloženje

Saobraćajni dnevnik

Pravilnik o saobraćajnom dnevniku

Obrazloženje

Službeno odijelo - inspektor

Pravilnik o službenom odijelu, oznakama vozila i signalizaciji koju koristi republički inspektor drumskog saobraćaja

Obrazloženje

Saobraćajno tehnički uslovi autobuskih stanica

Pravilnik o saobraćajno tehničkim uslovima autobus. stanica

Obrazloženje