Odjeljenje za izdavanje dozvola i saglasnosti    
 
  

- U odeljenju za  izdavanje dozvola i saglasnosti, vrše se poslovi izdavanja saglasnosti za: priključke prilaznih puteva, uključenje lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u naseljima na državne puteve, postavljanje cjevovoda, vodovoda, električnih i telefonskih vodova i drugih vodova na i pored državnih puteva, postavljanje vazdušnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za osvjetljavanje mjesta za ukrštanje državnog puta sa željezničkom prugom i drugim objektima; izdavanje dozvola za obavljanje vanrednog prevoza, prekope, potkopavanje i druge radove na državnim putevima;  izdavanje odobrenja za : postavljanje natpisa i reklama na i pored državnih puteva,  izdavanje odobrenja za izgradnju parking prostora,  benzinskih pumpi i drugih komercijalnih objekata pored državnih puteva, izdavanje saglasnosti za projektovanje priključaka i saglasnosti na izgradjenu tehničku dokumentaciju državnih puteva, saglasnosti za projektovanje autobuskih stajališta i davanje dozvola za izgrađena autobuska stajališta na državnim putevima; izdavanje saglasnosti za zakup zemljišta državnih puteva, saglasnosti za poslove razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite, korišćenja i upravljanja opštinskim putevima u zahvatu područja posebne namjene (nacionalni parkovi i sl.) nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, izdavanje i drugih odobrenja i saglasnosti u skladu sa propisima;  donošenje plana za hitno postupanje u slučaju prekida saobraćaja zbog elementarnih nepogoda na državnim putevima  i druge  odgovarajuće poslove.